IT Support Services

Analiza i doskonalenie linii przy wykorzystaniu symulacji komputerowych

W ramach tej usługi oferujemy współpracę przy doskonaleniu jednej linii lub całego procesu produkcyjnego wybranego przez klienta.

divider

Klient może wybrać poziom usługi, dopasowany do istniejących potrzeb w zakresie doskonalenia.

Poziom I

Poziom I

✓ Prezentacja możliwości doskonalenia przy wykorzystaniu symulacji ✓ Opracowanie planu doskonalenia przy wykorzystaniu symulacji 3D ✓ Doradztwo w zakresie dostępnych technologii

Poziom II

Poziom II

Poziom I + ✓ Nadzór zdalny - telekonferencje etc. ✓ Wsparcie przy opracowaniu dokumentacji ✓ Weryfikacja projektów Klienta

Poziom III

Poziom III

Poziom II + ✓ Nadzór na miejscu ✓ Zaprojektowanie i wykonanie wyposażenia ✓ Opracowanie dokumentacji systemowej + Certyfikacja CE